Valore de 'Molt mal' a 'Excel·lent' la gestió de cadascun dels regidors de l'Ajuntament de Vila-real.

Pot valorar el nombre de regidors que desitge.

Una vegada valorat, o valorats, els regidors que considere oportú vaja al final de la pàgina i punxe en el botó blau de finalització.

Summary
We use cookies to deliver services on our site. If you continue to use our services, we assume that you are willing to receive the cookies on this site. AGREE