TUMAINI LIGHT CHRISTIAN

Bwana Yesu Tumani Light Christian, tunawatakia amani na tumaini katika Kristu, Mungu awabarikina ae pamoja nanyi wote. Tujaze majina hapa katika fomu hii ili tuweze kujua na kutambua wale ambao tuko nao hapa. Hasante

Summary
We use cookies to deliver services on our site. If you continue to use our services, we assume that you are willing to receive the cookies on this site. AGREE