• 7
  • results
Tento anonymní dotazník je určen uživatelům a uživatelkám „Linuxu: Knihy kouzel“ a měl by mi pomoci rozhodnout o dalším směřování projektu. Jeho vyplnění by vám nemělo zabrat víc než cca 10 minut. Všechny otázky jsou dobrovolné, ale čím víc toho vyplníte, tím víc mi pomůžete a tím víc ovlivníte vývoj Linuxu: Knihy kouzel směrem, který vám vyhovuje. Důrazně prosím, abyste vyplnil/a vlastními slovy alespoň jednu z otevřených otázek ve střední části dotazníku, a dokázal/a mi tak, že jste člověk a n...
Průzkum uživatelské základny Linuxu: Knihy kouzel
I would like to open a new Facebook group just for women. I am wondering what are their biggest struggles and roadblocks so that I can address them in this group.
For Women 35+ What is your biggest struggle you are dealing with at the moment?
První průzkum, který má za cíl zjistit, zda bude tato služba použitelná pro moje potřeby.
Testovací surwey - Žluťoučký kůň příšerně úpěl ďábelské ódy
Dobrý den,
děkujeme, že jste souhlasil/a s vyplněním následujícího dotazníku, který je součástí cvičného výzkumného projektu Fotografie v každodenním životě realizovaného na Fakultě managementu Vysoké školy ekonomické v Praze, a to v rámci kurzu 6BEVS1 Empirický výzkum v sociálních vědách (letní semestr akademického roku 2020/2021). Cílem projektu je zjistit, jakou roli hrají fotografie a fotografování v každodenním životě respondentů. Konkrétně se snažíme zjistit, čím a jak lidé fotografují, ja...
Fotografie v každodenním životě
Μέσα επικοινωνίας με τον Δήμο Τσερίου
Děkuji, že jste si udělali čas na vyplnění mého dotazníku. Mé jméno je Dominika Krejčová a studuji navazující program na Fakultě managementu VŠE, v Jindřichově Hradci.V mé diplomové práci se zabývám konceptem body image. Tedy tím, jak člověk vnímá své tělo a jak je s ním spokojený. Cílem diplomové práce je zjistit, zda-li hodnoty body image ovlivňují frekvenci nákupu drogistických produktů a oblečení.Pokud Vás zajímají výsledky, kontaktuje mne na e-mail kred03@vse.cz.Ještě jednou předem děkuji z...
Dotazník k diplomové práci "Body image a jeho vliv na frekvenci nakupování".
Dotazník (
  • 2022, 
  • 8
  • responses
)
Fotografické praktiky
Dotazník
We use cookies to deliver services on our site. If you continue to use our services, we assume that you are willing to receive the cookies on this site.
AGREE