5 results
Ingineria genetică pentru super-oameni: utopie sau distopie? (3 responses)
"Suntem îndeajuns de buni? Dacă nu, cum ne-am putea perfecționa? Ar trebui să ne limităm la metodele tradiționale precum studiul și antrenamentul? Sau ar trebui să folosim și știința pentru a ne îmbunătăți într-un mod mai direct abilitățile noastre mentale și fizicie?"(Bostrom, N., Savulescu, J. - Human enhancements ethics: the state of the debate) Tehnologia curentă se află într-o continuă schimbare și îmbunătățire, inclusiv în domeniul bio-științelor. Acum că există posibilitatea de a edita genomul prin metode mai rapide și mai ieftine, (ex. CRISPR) societatea se confruntă cu o nouă problematică legată de drepturile omului și egalitate. Pe de o parte, modificările genetice sunt văzute ca tehnici menite să altereze esența umanității, iar pe de altă parte sunt percepute ca un alt pas în evoluție. Acesta este un chestionar condus de Bio-ME, o revistă scrisă de și pentru studenți în bioștiințe, dar și pentru cei interesați de acest domeniu larg al științei. Pentru acest număr, dorim să aflăm care este opinia voastră față de impactul pe care l-ar putea avea existența copiilor concepuți în urma ingineriei genetice. Completarea acestui chestionar este de maxim 20 de minute, iar răspunsurile nu vor fi folosite în scop comercial. Pentru mai multe întrebări și actualizări, ne puteți contacta prin intermediul paginii noastre de Facebook (https://www.facebook.com/revistabiome).
Ingineria genetică pentru super-oameni: utopie sau distopie?
Seri inspirationale la Școala Gimnaziala Elena Cuza (1 responses)
Dragă elev, Îți mulțumim pentru participarea la prima întâlnire în cadrul proiectului ,,Seri inspirationale la Școala Gimnaziala Elena Cuza " și te rugăm să completezi următorul chestionar de feedback. Răspunsurile tale vor fi confidențiale. 
Seri inspirationale la Școala Gimnaziala Elena Cuza
Whipps Cross Orthodontic Outpatient Questionnaire 1.1 Whipps Cross Orthodontic Outpatient Questionnaire 1.1
A world with designer babies: utopia or dystopia? (20 responses)
"Are we good enough? If not, how may we improve ourselves? Must we restrict ourselves to traditional methods like study and training? Or should we also use science to enhance some of our mental and physical capacities more directly?" (Bostrom, N., Savulescu, J. - Human enhancements ethics: the state of the debate) Our world is going through a technology boom, and that includes the life sciences. Now that it is possible to edit the genome through faster and cheaper methods (e.g. CRISPR), our society is facing with a new problematic of human rights and equality. On one side, genetic alterations are seen as techniques that are bound to alter the essence of humanity itself, and on the other, it is seen as a new step in our evolution. This is a survey conducted by Bio-ME, a magazine written by and for biosciences students, but also for those that are interested in this broad domain of science. For this issue, we want to see what is your opinion regarding the impact that could have on the modern world the existence of designer children (obtained through genetic engineering). Completing the survey will take up to 20 minutes, and the answers won't be used for commercial purposes. For more questions and updates you can check our facebook page (https://www.facebook.com/revistabiome).
A world with designer babies: utopia or dystopia?
Climate Change Adaptation in Ghana (35 responses)
I  would  be  grateful  if  you  could  fill  this  questionnaire  to  enable  me  gain  the necessary data to complete my research and help solve the problems which the research seeks to. Your responses in this regard, will be very necessary for the continuation  of  the  research.  I  wish  to  emphasise  that  your  responses  will  be managed confidentially and a...
Climate Change Adaptation in Ghana
We use cookies to deliver services on our site. If you continue to use our services, we assume that you are willing to receive the cookies on this site. AGREE