• 1
  • result
Kính chào các anh/chị:Cảm ơn anh/chị đã dành chút thời gian để điền phiếu khảo sát này. Công ty triển khai việc khảo sát lần này nhằm tìm hiểu ý kiến thực tế của CNV về công việc bản thân, môi trường làm việc, cách thức quản lý của công ty... Ý kiến của anh/chị sẽ là căn cứ để công ty cải thiện hệ thống quản lý hiện hành. Vui l&o...
SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN TRONG CÔNG VIỆC
We use cookies to deliver services on our site. If you continue to use our services, we assume that you are willing to receive the cookies on this site.
AGREE