• 9
 • results
ĐÁNH GIÁ Canteen
(
 • 2023, 
 • Vietnam, 
  • 1
  • responses
 • ,  Google Translate
)
đây là phần đánh sau bửa an của mọi người , mọi người vui lòng dành chút thời gian của mình đánh giá cho Canteen về khẩu phần ăn hôm nay có hài lòng hay không , hoặc có góp ý gì khác không? để Canteen có thể khắc phục để mọi người có thể ngon miện hơn trong lần ăn tiếp theo. Thanks you!!!
ĐÁNH GIÁ Canteen
What traits do you think good team players have?
(
 • 2023, 
 • Vietnam, 
  • 1
  • responses
 • ,  Google Translate
)
What traits do you think good team players have?
What traits do you think good team players have?
Khảo sát Sự Hài Lòng của Người dân
(
 • 2023, 
 • Vietnam, 
  • 1
  • responses
 • ,  Google Translate
)
Khảo sát Sự Hài Lòng của Người dân
Khảo sát Sự Hài Lòng của Người dân
Khảo sát nhân viên 2024
(
 • 2023, 
 • Vietnam, 
  • 1
  • responses
 • ,  Google Translate
)
Khảo sát nhân viên 2024
Why you go shopping?
(
 • 2024, 
 • Vietnam, 
  • 29
  • responses
 • ,  Google Translate
)
Read the list below and tick (✓) the most common reason(s) why you go shopping.
Why you go shopping?
Hạnh phúc công việc
(
 • 2023, 
 • Vietnam, 
  • 31
  • responses
 • ,  Google Translate
)
Hạnh phúc công việc
Dành cho khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm của Hoang Ha's Home Cooking cho việc đánh giá chất lượng sản phẩm và thái độ phục vụ của cửa hàng.
Đánh giá chất lượng sản phẩm và thái độ phục vụ của cửa hàng
ĐÁNH GIÁ SAU MASTERMIND - COACH NOW
(
 • 2024, 
 • Vietnam, 
  • 17
  • responses
 • ,  Google Translate
)
Coach Now xin trân trọng cảm ơn các bạn đã tham dự 2 ngày thảo luận vô cùng giá trị và chân thành tại MASTERMIND GROUP. Để gia tăng trao giá trị tới Cộng đồng MasterMind chúng tôi trân trọng biết ơn mọi sự góp ý của các bạn sau buổi học.Từ đó chúng tôi có thể làm tốt hơn vào các buổi thảo luận kế tiếp. Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã dành thời gian gửi góp ý P/s: Các góp ý này luôn được bảo mật trong nội bộ ban tổ chức.
ĐÁNH GIÁ SAU MASTERMIND - COACH NOW
Coach Now xin trân trọng cảm ơn các bạn đã tham dự 2 ngày thảo luận vô cùng giá trị và chân thành tại MASTERMIND GROUP. Để gia tăng trao giá trị tới Cộng đồng MasterMind chúng tôi trân trọng biết ơn mọi sự góp ý của các bạn sau buổi học.Từ đó chúng tôi có thể làm tốt hơn vào các buổi thảo luận kế tiếp. Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã dành thời gian gửi góp ý P/s: Các góp ý này luôn được bảo mật trong nội bộ ban tổ chức.
ĐÁNH GIÁ SAU BUỔI K01-03/2024 - MASTERMIND - COACH NOW
We use cookies to deliver services on our site. If you continue to use our services, we assume that you are willing to receive the cookies on this site.
AGREE