Valore de 'Molt mal' a 'Excel·lent' la gestió de cadascun dels regidors de l'Ajuntament de Vila-real.
*Indica que la respuesta es obligatoria.

Pot valorar el nombre de regidors que desitge.

Una vegada valorat, o valorats, els regidors que considere oportú vaja al final de la pàgina i punxe en el botó blau de finalització.

Por favor corrige los siguientes errores.