Ken jy jou Leiers - Afrikaner Eenheid!


Die 10 vrae menings peiling wat minder as 3 min. sal neem om te voltooi,  is opgestel om vas te stel hoeveel die algemene Afrikaner Boer weet van die strukture en leierskap van sulke strukture. Na aanleiding van stellings soos: 'Die leiers is hier, maar waar is die Volk', probeer ons vas stel of U weet van die leierskap en byeenkomste gereel deur so n organisasie of leierskap.

Ons vra U om asb die lys in te vul, sonder om eers navorsing te doen of om die antrwoorde te soek voor U n vraag beantwoord.  As sulks wil ons weet in die algemeen hoeveel algemene kennis U dra, oor organisasies en leierskap.  

By voorbaat dankie vir U kontribusie!

We use cookies to deliver services on our site. If you continue to use our services, we assume that you are willing to receive the cookies on this site. AGREE