Therapietrouw bij patiënten met hypertensie (hoge bloeddruk)


Geachte Heer / Mevrouw, 

Door het invullen van deze 5 minuten durende enquête, helpt u om de medische wereld een beter inzicht te geven in het medicatiegebruik van patiënten met hypertensie. Hierdoor kunnen deze patiënten, waaronder uzelf, in de toekomst beter behandelt worden.

Alvast bedankt om hieraan deel te nemen!

Hierbij is het de bedoeling om steeds één of meer vierkantjes aan te kruisen bij de antwoorden die u als meest correct aanziet.

GELIEVE NIET DEEL TE NEMEN AAN DE ENQUÊTE INDIEN U GEEN MEDICATIE INNEEMT VOOR HOGE BLOEDDRUK.

De enquête kan ingeleverd worden door op 'Finish' te druken na het invullen.

Summary
We use cookies to deliver services on our site. If you continue to use our services, we assume that you are willing to receive the cookies on this site. AGREE