Puna ne grup kundrejt punes individuale


I/e nderuar student/e i/e Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi", ju lutem
kushtojini pak kohë plotësimit të këtij pyetsori mbi punen ne grup kundrejt asaj individuale pasi
në këtë mënyre jeni duke dhënë kontributin tuaj në kërkimin shkencor të këtij
institucioni. Ju garantojmë anonimat të plotë të informacionit tuaj si dhe ruajtje
të konfidencialitetit. Informacionet e dhëna do të agregohen dhe do të perpunohen
statistikisht.
Ju falenderojmë për kohën!

Summary
We use cookies to deliver services on our site. If you continue to use our services, we assume that you are willing to receive the cookies on this site. AGREE