Marredheniet e punonjesve me ambjentin e punes


Ky eshte nje pyetesor per njerezit ne pune. Jemi te interesuar ne lidhje me pikpamjen tuaj per punen tuaj dhe ambjentin e punes.Ju garantojme anonimat te plote te informacionit tuaj si dhe ruajtje te konfidencialitetit. Informacionet e mbledhura do te perdoren per nje rast studimor. 

Faleminderit per kohen e kushtuar !

Summary
We use cookies to deliver services on our site. If you continue to use our services, we assume that you are willing to receive the cookies on this site. AGREE