Isiklik hinnang tööülesannetele kuluvale ajale

Märgi alloleval libistataval skaalal, mitu minutit igas tööpäevas sa keskmiselt kasutad...

We use cookies to deliver services on our site. If you continue to use our services, we assume that you are willing to receive the cookies on this site. AGREE