PEJABAT DAERAH DAN TANAH LIPIS

BORANG SOAL SELIDIK KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KUALITI PERKHIDMATAN PEJABAT DAERAH DAN TANAH LIPIS

Kajian ini adalah bertujuan mengenalpasti tahap kepuasan pelanggan sebagai maklum balas bagi menigkatkan kualiti perkhidmatan yang disediakan oleh Pejabat Daerah Dan Tanah Lipis kepada orang ramai. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan penyertaan anda dalam kajian ini.

Summary
We use cookies to deliver services on our site. If you continue to use our services, we assume that you are willing to receive the cookies on this site. AGREE