• 2
  • results
uuring Lasnamäe parkimiskorralduse kohta
Korteriühistu juhatuse liikmete küsitlus
Märgi alloleval libistataval skaalal, mitu minutit igas tööpäevas sa keskmiselt kasutad...
Isiklik hinnang tööülesannetele kuluvale ajale
We use cookies to deliver services on our site. If you continue to use our services, we assume that you are willing to receive the cookies on this site.
AGREE