• 10
 • results
Shoqeria
(
 • 2019, 
 • Albania, 
  • 39
  • responses
 • ,  Google Translate
)
Ky pyetesor zhvillohet ne kuader te nje projekti.Cdo e dhene e marre do te perpunohet per qellime statiistikore
Shoqeria
Marredheniet e punonjesve me ambjentin e punes
(
 • 2018, 
 • Albania, 
  • 47
  • responses
 • ,  Google Translate
)
Ky eshte nje pyetesor per njerezit ne pune. Jemi te interesuar ne lidhje me pikpamjen tuaj per punen tuaj dhe ambjentin e punes.Ju garantojme anonimat te plote te informacionit tuaj si dhe ruajtje te konfidencialitetit. Informacionet e mbledhura do te perdoren per nje rast studimor. Faleminderit per kohen e kushtuar !
Marredheniet e punonjesve me ambjentin e punes
Në kuadër të projektit “Rrjeti Rinor për pjesëmarrje aktive në jetën Lokale dhe Rajonale”, i cili ka per synim të zhvillojë kapacitete advokuese dhe lidership me qëllim përmirësimin e pjesëmarrjes së të rinjve në jetën lokale dhe rajonale, po zhvillohet ky proces vlerësimi. Informacioni i mbledhur do të na ndihmojë të kuptojmë më mirë situaten dhe nevojën e t&...
Mireseerdhet ne faqen e pyetesorit të projektit “Rrjeti Rinor për pjesëmarrje aktive në jetën Lokale dhe Rajonale”
Customer Interaction Hub
(
 • 2021, 
 • Albania, 
  • 14
  • responses
 • ,  Google Translate
)
Your opinion matters to usTake a few minutes to improve our cooperation
Customer Interaction Hub
Puna ne grup kundrejt punes individuale
(
 • 2018, 
 • Albania, 
  • 44
  • responses
 • ,  Google Translate
)
I/e nderuar student/e i/e Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi", ju lutemkushtojini pak kohë plotësimit të këtij pyetsori mbi punen ne grup kundrejt asaj individuale pasinë këtë mënyre jeni duke dhënë kontributin tuaj në kërkimin shkencor të këtijinstitucioni. Ju garantojmë anonimat të plotë të informacionit tuaj si dhe ruajtjetë konfidencialitetit. Informacionet e dhëna d...
Puna ne grup kundrejt punes individuale
A quick digital-art (photoshop-art) questionnaire
(
 • 2020, 
 • Albania, 
  • 18
  • responses
 • ,  Google Translate
)
Hey there! I'm doing this survey to learn more about my precious audience's tastes, opinions and preferences about digital-art. Hope you will have some fun responding to the few questions below...Your submission is anonymous so please feel free to give your unbiased opinonThanks for your time! -😊
A quick digital-art (photoshop-art) questionnaire
BLERJET:ONLINE APO NE DYQAN?
(
 • 2019, 
 • Albania, 
  • 37
  • responses
 • ,  Google Translate
)
*Keto te dhena do perdoren per te nxjerre perfundime te rendesishme statistikore.
BLERJET:ONLINE APO NE DYQAN?
Youth Employment
(
 • 2018, 
 • Albania, 
  • 62
  • responses
 • ,  Google Translate
)
Youth Employment
Shoqeria
(
 • 2019, 
 • Albania, 
  • 49
  • responses
 • ,  Google Translate
)
Ky pyetesore eshte i ndertua ne baze te nje kuaderi mesimor.Cdo e dhene qe do te merrt do te perdoren per te dhena statistikore.
Shoqeria
Ne dhe rrjetet sociale
(
 • 2019, 
 • Albania, 
  • 66
  • responses
 • ,  Google Translate
)
Pershendetje,Ky pyetesor ka per qellim per te mbledhur informacion mbi aktivitetin tone ne rrjetet sociale.Te dhenat tuaja do te konsiderohen me burim anonim.Faleminderit per kohen tuaj...
Ne dhe rrjetet sociale
We use cookies to deliver services on our site. If you continue to use our services, we assume that you are willing to receive the cookies on this site.
AGREE