8 results
Shoqeria (39 responses)
Ky pyetesor zhvillohet ne kuader te nje projekti.Cdo e dhene e marre do te perpunohet per qellime statiistikore
Shoqeria
Mireseerdhet ne faqen e pyetesorit të projektit “Rrjeti Rinor për pjesëmarrje aktive në jetën Lokale dhe Rajonale” (7 responses)
Në kuadër të projektit “Rrjeti Rinor për pjesëmarrje aktive në jetën Lokale dhe Rajonale”, i cili ka per synim të zhvillojë kapacitete advokuese dhe lidership me qëllim përmirësimin e pjesëmarrjes së të rinjve në jetën lokale dhe rajonale,  po zhvillohet ky proces vlerësimi.  Informacioni i mbledhur do të na ndihmojë të kuptojmë më mirë situaten dh...
Mireseerdhet ne faqen e pyetesorit të projektit “Rrjeti Rinor për pjesëmarrje aktive në jetën Lokale dhe Rajonale”
Marredheniet e punonjesve me ambjentin e punes (47 responses)
Ky eshte nje pyetesor per njerezit ne pune. Jemi te interesuar ne lidhje me pikpamjen tuaj per punen tuaj dhe ambjentin e punes.Ju garantojme anonimat te plote te informacionit tuaj si dhe ruajtje te konfidencialitetit. Informacionet e mbledhura do te perdoren per nje rast studimor.  Faleminderit per kohen e kushtuar !
Marredheniet e punonjesve me ambjentin e punes
Puna ne grup kundrejt punes individuale (44 responses)
I/e nderuar student/e i/e Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi", ju lutem kushtojini pak kohë plotësimit të këtij pyetsori mbi punen ne grup kundrejt asaj individuale pasi në këtë mënyre jeni duke dhënë kontributin tuaj në kërkimin shkencor të këtij institucioni. Ju garantojmë anonimat të plotë të informacionit tuaj si dhe ruajtje të konfidencialitetit. Informacionet e dhë...
Puna ne grup kundrejt punes individuale
Bulizmi ne Shqiperi (37 responses)
*Keto te dhena do perdoren per te nxjerre perfundime te rendesishme statistikore mbi nje teme gjeresisht te diskutuar.
Bulizmi ne Shqiperi
Youth Employment (62 responses) Youth Employment
Ne dhe rrjetet sociale (66 responses)
Pershendetje, Ky pyetesor ka per qellim per te mbledhur informacion mbi aktivitetin tone ne rrjetet sociale. Te dhenat tuaja do te konsiderohen me burim anonim. Faleminderit per kohen tuaj...
Ne dhe rrjetet sociale
Shoqeria (49 responses)
Ky pyetesore eshte i ndertua ne baze te nje kuaderi mesimor.Cdo e dhene qe do te merrt do te perdoren per te dhena statistikore.
Shoqeria
We use cookies to deliver services on our site. If you continue to use our services, we assume that you are willing to receive the cookies on this site. AGREE